SORTIDES CURS 21-22 PENDENTS DE CONCRETAR

Es realitzaran sortides a l’entorn proper.

Les sortides i Colònies queden condicionades  per la situació COVID