EQUIP DE MESTRES

EQUIP PEDAGÒGIC

Yolanda Luna (Ed. Infantil)

 Marta Bàguena (Cicle Inicial)

Angie Olofinmoyin (Cicle Mitjà)

Carme Benitez (Cicle Superior)

Aina Deulofeu (Cap d’estudis)

Sara Chinchilla (Secretària)

Miriam Garcia (Directora)

 

CICLE INFANTIL

Tutora P3A Isabel Feliu

Tutora P3B Esther Pelay

Reforç P3 Elena Ruiz i Jenny Herrera (TEI)

Tutora P4A Núria Moreno

Tutora P4B Marta Abad

Reforç P4 Yolanda Luna

Tutora P5A Mònica Galván

Tutora P5B Nica Vicedo

Reforc P5 i Educació Especial Aida Jurado

Música Fina Mateo

Psicomotricitat Aina Deulofeu

Ambient totes les mestres de cicle i Miriam Garcia

 

CICLE INICIAL

Tutora 1A Carol Sabadell

Tutora 1B Marta Garcia

Reforç 1r Guim Muñoz

Tutora 2A Carla Riva

Tutora 2B Marta Bàguena

Reforç 2n Substitut/a Amparo Benavent

Educació Física Eloisa del Aguila

Música Fina Mateo/ Lluís Pasamar

Educació Especial Sara Chinchilla

Anglès Angie Olofinmoyin

Ambients mestres del cicle

 

 

CICLE MITJÀ

Tutora 3A Mercè Salvador

Tutora 3B MAriona LLull

Tutora 4A Sole Macias

Tutora 4B Laura Enrique

Reforç 3r i 4t Asun Martí i Daniela Sanchez

Educació Física Eloisa del Aguila i Ruth Margaride

Anglès Angie Olofinmoyin i Carol Peña

Educació Especial Carme Benitez

Propostes les mestres de cicle

 

 

CICLE SUPERIOR

Tutora 5A Laura Sanchez

Tutora 5B Ana Fernández

Tutora 6A Maribel Gómez

Tutora 6B Ester Pariente

Tutora 6C Patricia Balboa

Reforç CS Jesús Romera, Ruth Margaride i Asun Martí

Anglès Carol Peña

Música Lluís Pasamar

Educació Física Ruth Margaride

Educació ESpecial 5è Sara Chinchilla i 6è Carme Benitez

Caixes d’Aprenentatge Jesús Romera i Carol Peña

 

VETLLADORES:

Alba Cussó

Anabel Gonzalez

 

TIS (Tècnica en Integració Social)

Consol Galan

 

ADMINISTRATIVA

Ana Gonzalez

 

CONSERGE

Isaac Serrano

CALENDARI ESCOLAR 18-19

HORARI DE JORNADA CONTINUADA DE 9H A 13H

20 de desembre del 2019
8 al 19 de juny del 2020
Seguirà havent el servei de migdia (menjador i casalet).

PERÍODES DE VACANCES ESCOLARS

 21 de desembre del 2019 al 07 de gener del 2020 (ambdós inclosos)
4 d’abril al 13 d’abril del 2020 (ambdós inclosos)
19 de juny del 2020

DIES FESTIUS I DE LLIURE DISPOSICIÓ

11 de setembre 2019
1 i 4 de novembre 2019
 6 de desembre 2019
 21 de febrer 2020
16 de març 2020
 1 de maig 2020
 11 de maig 2020 
1 de juny 2010

CELEBRACIONS I FESTES ESCOLARS

Es planteja la celebració de les festes com activitat d’aprenentatge, fent que aquestes siguin educatives i significatives per la totalitat dels nostres alumnes,  indiferentment de la seva procedència, llengua o cultura.

Les festes que es celebraran aquest curs seran:

* Tallers de tardor ( 31 d’octubre)

*Festa d’hivern (18 de desembre al Centre Cívic de La Salut)

* Tallers de carnestoltes (20 de febrer)

* Exposició per famílies ( 6 de març) Enguany durant la setmana  del 2 al 6 de març es treballarà com a línia d’escola projectes relacionats amb el Medi Ambient.

*Sant Jordi (23 d’abril)

* Jocs en família  (12 de juny)

* Pas de P5-1r (17 de juny matí)

* Graduació 6è (17 de juny tarda)

* Festa de l’aigua (19 de juny)

HORARI ESCOLAR I ACOLLIDES

  • SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL: De 8h a 9h a càrrec de Jenny Herrera (TEI de l’escola). Cost un euro per dia.
  • ENTRADA 9:00 hores: l’entrada a l’escola de l’alumnat d’educació infantil, cicle mitjà i cicle superior es fa per la porta principal situada al Carrer Doctor Bassols. Cicle inicial, 1er i 2n, entren per l’entrada del Carrer Europa.
  • ENTRADES RELAXADES A EDUCACIÓ INFANTIL Entren acompanyats d’un membre de la família.
  • 12:00 hores: recollida dels infants de P3 a la porta del vestíbul i dels infants de P4 i P5 al pati.
  • SERVEI ACOLLIDA MIGDIA: De 12h a 13h. Per aquells infants que tinguin germans a cicle inicial, mitjà o superior l’acollida és gratuïta. En cas de no tenir germans més grans, el cost és d’un euro per dia.
  • ENTRADA 15:00 hores: entrada de l’alumnat que ha dinat a casa per la porta principal o la passarel·la (només en el cas dels alumnes de cicle inicial).
  • SORTIDA INFANTIL: 16:50 hores les famílies dels infants d’educació infantil entren als vestíbuls a buscar-los.
  • SORTIDA 17:00 hores les famílies de cicle Inicial entren per la porta del Carrer Europa a buscar els/les alumnes a les aules.

ELS DIES DE PLUJA LES FAMÍLIES SEMPRE ENTREN A L’ESCOLA PER RECOLLIR ELS SEUS FILLS I FILLE

PAGAMENTS

Les famílies feu una aportació en concepte de material escolar amb el pagament d’una quota anual. Aquesta aportació s’utilitza per sufragar les despeses de:

-Material fungible (llapis, colors, retoladors,etc…)

-Reprografia (fotocòpies)

-Material d’aula (calculadores, compassos,etc…)

-Jocs de taula

-Manteniment i millora de la dotació tecnològica de l’escola (pissarres digitals,ordinadors, tauletes,etc.)

La quota escolar és de 140 euros.

Aquests pagaments inclouen material i sortides.

No s’inclou piscina ni colònies. S’ha de fer un ingrés al número de compte:

LA CAIXA

ES41 2100 0473 5602 0005 2047

És imprescindible posar nom alumne/a, curs i concepte (material, piscina, colònies…)

Agrairíem que els pagaments es facin sempre a través del banc.

CONSELL ESCOLAR

És l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars i l’horari lectiu, entre altres.

DATES PREVISTES :

Pendents de concretar

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

EQUIP DIRECTIU: Míriam Garcia, Aina Deulofeu; Sara Chinchilla.

SECTOR MESTRES: Aida Jurado, Yolanda Luna, Angie Olofinmoyin, Marta Bàguena, Carme Benitez, Carol Sabadell.

REPRESENTANT AJUNTAMENT: Alfons Nadal.

SECTOR FAMÍLIES: Estefania Valero, Sonia López, Emma Vidal, Macarena Benítez, Laura Sánchez.

REPRESENTANT AFA: Raquel Guadalupo

REPRESENTANT P.A.S:  Isaac Serrano

 COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR PEL CURS 19-20

Pendent de concretar en el primer Consell Escolar