EQUIP DE MESTRES

EQUIP PEDAGÒGIC

Yolanda Luna (Ed. Infantil)

 Aida Jurado(Cicle Inicial)

 Marta Bàguena(Cic le Mitjà)

Carme Benitez (Cicle Superior)

Aina Deulofeu (Cap d’estudis)

Sara Chinchilla (Secretària)

Miriam Garcia (Directora)

 

CICLE INFANTIL

Tutora P3A Mariona Llull

Tutora P3B Mónica Galván

Reforç P3 Yolanda Luna i Jenny Herrera (TEI)

Tutora P4A Isabel Feliu

Tutora P4B Nica Vicedo

Reforç P4A Soraya Corpas / Reforç P4B Patricia Martinez 

Tutora P5A Núria Moreno

Tutora P5B Marta Abad

Reforç P5A Neus  Argemí/ Reforç P5B Elena ruiz

Anglès P5: Carol Peña

Educació Especial Aida Jurado

Psicomotricitat P3A Aina Deulofeu

CICLE INICIAL

Tutora 1A Guim Albar

Tutora 1B Ester Pariente

Reforç 1A Eloisa del Aguila/ Reforç 1B Dolores  Blanco (Marta Garcia)

Música 1r Lluís Pasamar

Tutora 2A Carol Sabadell

Tutora 2B Laura Enrique

Reforç 2n Substitut/ta  Fina Mateo + mestre/a Música 2n

Educació Especial Aida Jurado

Anglès Marina Pairet

 

CICLE MITJÀ

Tutora 3A Carla Rivas

Tutora 3B Amparo Benavent

Reforç 3r Marta Baguena

Tutora 4A Mercè Salvador

Tutora 4B Sole Macias

Reforç 4t Ruth Margaride

Anglès 3r i 4t Marina Pairet

Música Lluís Pasamar

Educació Especial Carme Benitez

CICLE SUPERIOR

Tutora 5A Maribel Gomez

Tutora 5B Patricia Balboa

Reforç 5è Daniela Sanchez

Tutora 6A Laura Sanchez 

Tutora 6B Ana Fernandez

Reforç 6è Jesús Romera

Anglès Carol Peña

Música Lluís Pasamar

Educació Especial Carme Benitez

 

VETLLADORES:

Anabel Gonzalez

Raquel Repiso

 

TIS

Consol Galan

 

ADMINISTRATIVA

Ana Gonzalez

 

CONSERGE

Isaac Serrano

CALENDARI ESCOLAR 20-21

​Inici de les classes: 14 de setembre de 2020
​Fi de les classes: 22 de juny de 2021

Vacances:
-Del 23 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021: vacances de Nadal.
-Del 27 de març al 5 d’abril de 2021: vacances de Setmana Santa.


Festius:
-11 de setembre
-12 d’octubre
-8 de desembre
-11 de maig
-24 de maig
-24 de juny

​Lliure disposició:
-7 de desembre
-15 de febrer
-10 de maig

​Jornada intensiva:
-22 de desembre
-del 7 al 23 de juny

CELEBRACIONS I FESTES ESCOLARS (concretarem segons la situació: mesures de seguretat i prevenció per COVID)


La nostra proposta és mantenir les celebracions i en cas de no poder ser presencials, compartir-ho digitalment.
– Festa d’hivern: 14-18 de desembre en petit format – Sant Jordi 23 d’abril
– Setmana cultural del 8 al 12 de març, respectant el format dissenyat ja el curs passat. (pensem un tema comú per tota l’escola) En cas que les famílies no puguin entrar a l’escola, l’escola s’obrirà a les famílies digitalment.
– Acomiadament famílies: 23 de juny
– Pas de P5 a 1er. 18 de juny matí esmorzar
– Graduació de 6è. 18 de juny tarda

 

HORARI ESCOLAR I ACOLLIDES

    • SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL: De 8h a 9h a càrrec de l’empresa Saned
    • ENTRADA de 8.50 a 9:20/ de 15.00 a 15.30 hores: L’hora d’accés al centre està condicionada per les entrades esglaonades.
    • ENTRADES RELAXADES A EDUCACIÓ INFANTIL Suprimides degut al COVID
    • SORTIDES de 12.20 a 12.50/ 16.20 a 16.50: L’hora d’accés al centre està condicionada per les entrades esglaonades.

 

 

ENTRADES I SORTIDES ESGLAONADES CURS 20-21

HORA

HORT

C/EUROPA

PRINCIPAL

RAMPA

8.50- 12.20

15,00-16.20

6A

6B

5A

5B

 

9.00- 12.30

15.10-16.30

4A

1A

2A

P3B

P3A

9.10- 12.40

15.20-16.40

4B

1B

2B

P4A

P5A

9.20- 12.50

15.30-16.50

 

3A

3B

P4B

P5B

PAGAMENTS

Les famílies feu una aportació en concepte de material escolar amb el pagament d’una quota anual. Aquesta aportació s’utilitza per sufragar les despeses de:

-Material fungible (llapis, colors, retoladors,etc…)

-Reprografia (fotocòpies)

-Material d’aula (calculadores, compassos,etc…)

-Jocs de taula

-Manteniment i millora de la dotació tecnològica de l’escola (pissarres digitals,ordinadors, tauletes,etc.)

La quota escolar és de 140 euros. per infants de P3

La quota escolar és de 95 euros. per infants de p4 a 6è

Aquests pagaments inclouen material i sortides.

No s’inclou piscina ni colònies. S’ha de fer un ingrés al número de compte:

LA CAIXA

ES41 2100 0473 5602 0005 2047

És imprescindible posar nom alumne/a, curs i concepte (material, piscina, colònies…)

Agrairíem que els pagaments es facin sempre a través del banc.

CONSELL ESCOLAR

És l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars i l’horari lectiu, entre altres.

DATES PREVISTES :

Pendents de concretar

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

EQUIP DIRECTIU: Míriam Garcia, Aina Deulofeu; Sara Chinchilla.

SECTOR MESTRES: Ester Pariente, Mercè Salvador, Isabel Feliu, Marta Bàguena, Carol Sabadell.

REPRESENTANT AJUNTAMENT: Alfons Nadal.

SECTOR FAMÍLIES: Estefania Valero, Sonia López, Emma Vidal, Macarena Benítez, Laura Sánchez.

REPRESENTANT AFA: Raquel Guadalupo

REPRESENTANT P.A.S:  Isaac Serrano

 COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR PEL CURS 20-21

Pendent de concretar en el primer Consell Escolar