EQUIP DE MESTRES

Mariona Llull (coordinadora Comunitat de Petits)

 Aida Jurado(Coordinadora Comunitat de Mitjans)

 Marina Pairet (Coordinadora Comunitat de Grans)

Aina Deulofeu (Cap d’estudis)

Sara Chinchilla (Secretària)

Miriam Garcia (Directora)

Tutora P3A Mariona Llull

Tutora P3B Cristina Sanchís

Reforç P3 Jenny Herrera (TEI) i Soraya Corpas

Tutora P4A Sonia Giménez

Tutora P4B Mónica Galván

Reforç P4 Silvia Madero

Tutora P5A Yolanda Luna

Tutora P5B Nica Vicedo

Reforç P5 Laura Mingote

Anglès P5 Ana Fernández

Educació Especial Sandra Arroyo

Música Francesc Cantarero

Psicomotricitat Aina Deulofeu

Tutora 1A Marta Garcia

Tutora 1B Sole Macias

Reforç 1r Gemma de la Rosa

Tutora 2A Nona Blasco

Tutora 2B Ester Pariente

Reforç 2n Anna Soler

Tutora 3A Carla Rivas

Tutora 3B Amparo Benavent

Reforç 3r Carol Sabadell

Educació Especial Aida Jurado

Anglès Ana Fernández

Educació Física Eloisa del Aguila

Música Francesc Cantarero

Tutora 4A Amparo Benavent

Tutora 4B Andrea Pulido

Tutora 5A Marta Baguena

Tutora 5B Maribel Gomez

Tutora 6A Daniela Sanchez

Tutora 6B Guim Alvar

Reforç 4t i 5è Jesús Fortea

Reforç 6è Isabel Dámaso

Anglès MArina Pairet

Música Lluís Pasamar

Educació Especial Carme Benitez

VETLLADORES: Anabel Gonzalez/Raquel Repiso

TIS: Consol Galan

ADMINISTRATIVA: Ana González

CONSERGE: Isaac Serrano

CALENDARI ESCOLAR 21-22

Inici de les classes: 13 de setembre de 2021

​Fi de les classes: 22 de juny de 2022

Vacances:
-Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022
-De l’11 d’abril al 18 d’abril de 2022: vacances de Setmana Santa.

​Festius:
-12 d’octubre
-8 de desembre
-11 de maig
-6 de juny
-24 de juny
-28 de febrer

​Lliure disposició:
-11 d’octubre
-7 de desembre
– 1 de març

​Jornada intensiva:
-22 de desembre
-del 7 al 22 de juny

CELEBRACIONS I FESTES ESCOLARS (concretarem segons la situació: mesures de seguretat i prevenció per COVID)


La nostra proposta és mantenir les celebracions i en cas de no poder ser presencials, compartir-ho digitalment.
– Festa d’hivern: 14-18 de desembre en petit format – Sant Jordi 23 d’abril
– Setmana cultural del 8 al 12 de març, respectant el format dissenyat ja el curs passat. (pensem un tema comú per tota l’escola) En cas que les famílies no puguin entrar a l’escola, l’escola s’obrirà a les famílies digitalment.
– Acomiadament famílies: 23 de juny
– Pas de P5 a 1er. 18 de juny matí esmorzar
– Graduació de 6è. 18 de juny tarda

 

HORARI ESCOLAR I ACOLLIDES

    • SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL: De 8h a 9h a càrrec de l’empresa Saned
    • ENTRADA de 8.50 a 9:20/ de 15.00 a 15.30 hores: L’hora d’accés al centre està condicionada per les entrades esglaonades.
    • ENTRADES RELAXADES A EDUCACIÓ INFANTIL Suprimides degut al COVID
    • SORTIDES de 12.20 a 12.50/ 16.20 a 16.50: L’hora d’accés al centre està condicionada per les entrades esglaonades.

 

 

ENTRADES I SORTIDES ESGLAONADES CURS 20-21

HORA

HORT

C/EUROPA

PRINCIPAL

RAMPA

8.50- 12.20

15,00-16.20

6A

6B

5A

5B

 

9.00- 12.30

15.10-16.30

4A

1A

2A

P3B

P3A

9.10- 12.40

15.20-16.40

4B

1B

2B

P4A

P5A

9.20- 12.50

15.30-16.50

 

3A

3B

P4B

P5B

PAGAMENTS

Les famílies feu una aportació en concepte de material escolar amb el pagament d’una quota anual. Aquesta aportació s’utilitza per sufragar les despeses de:

-Material fungible (llapis, colors, retoladors,etc…)

-Reprografia (fotocòpies)

-Material d’aula (calculadores, compassos,etc…)

-Jocs de taula

-Manteniment i millora de la dotació tecnològica de l’escola (pissarres digitals,ordinadors, tauletes,etc.)

La quota escolar és de 140 euros. per a tots els infants.

Aquests pagaments inclouen material i sortides.

No s’inclou piscina ni colònies. S’ha de fer un ingrés al número de compte:

LA CAIXA

ES41 2100 0473 5602 0005 2047

És imprescindible posar nom alumne/a, curs i concepte (material, piscina, colònies…)

Agrairíem que els pagaments es facin sempre a través del banc.

CONSELL ESCOLAR

És l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars i l’horari lectiu, entre altres.

DATES PREVISTES :

Pendents de concretar

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

EQUIP DIRECTIU: Míriam Garcia, Aina Deulofeu; Sara Chinchilla.

SECTOR MESTRES: Ester Pariente, Carol Sabadell.

REPRESENTANT AJUNTAMENT: no hi ha representant

SECTOR FAMÍLIES: Estefania Valero, Sonia López, Emma Vidal, Macarena Benítez, Laura Sánchez.

REPRESENTANT AFA: Raquel Guadalupo

REPRESENTANT P.A.S:  Isaac Serrano

 COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR PEL CURS 21-22

Pendent de concretar en el primer Consell Escolar