EQUIP DE MESTRES

Mònica Galván (coordinadora Comunitat de Petits)

 Aida Jurado(Coordinadora Comunitat de Mitjans)

Carolina Peña(Coordinadora Comunitat de Grans)

Aina Deulofeu (Cap d’estudis)

Sara Chinchilla (Secretària)

Miriam Garcia (Directora)

Tutora P3A Yolanda Luna

Tutora P3B Joana O’Callaghan

Reforç P3 Jenny Herrera (TEI), Aina Deulofeu i Verònica Maldonado

Tutora P4A Elisabeth Torrell

Tutora P4B Nica Vicedo

Reforç P4 Verònica Maldonado i Paquita Balaguero

Tutora P5A Sonia Jimenez

Tutora P5B Mònica Galván

Reforç P5 Fina Mateo

Anglès P5 Ana Fernández

Educació Especial Sandra Arroyo

Música Fina Mateo

Psicomotricitat P3 i P4 Aina Deulofeu – P5 Eloisa del Aguila

Tutora 1A Marta Garcia

Tutora 1B Sole Macias

Tutora 2A Barbara Jimnez

Tutora 2B Amparo Benavent

Tutora 3A Laura Enrique

Tutora 3B Jennifer Mañas

Educació Especial Aida Jurado

Anglès Ana Fernández

Educació Física Eloisa del Aguila

Música 1r i 2n Fina Mateo- 3r Lluís Pasamar

Tutora 4A Carla Rivas

Tutora 4B Carol Sabadell

Tutora 5A Jordi Ortega

Tutora 5B Daniela Sanchez

Tutora 6A Pilar López

Tutora 6B Maribel Gomez

Anglès Carol Peña

Música Lluís Pasamar

Educació Especial Carme Benitez

Educació Física Ruth Margaride

VETLLADORES: Anabel Gonzalez/Raquel Repiso

TIS: Consol Galan

ADMINISTRATIVA: Ana González

CONSERGE: Isaac Serrano

CALENDARI ESCOLAR 21-22

CELEBRACIONS I FESTES ESCOLARS (concretarem segons la situació: mesures de seguretat i prevenció per COVID)


La nostra proposta és mantenir les celebracions i en cas de no poder ser presencials, compartir-ho digitalment.
– Festa d’hivern: 14-18 de desembre en petit format – Sant Jordi 23 d’abril
– Setmana cultural del 8 al 12 de març, respectant el format dissenyat ja el curs passat. (pensem un tema comú per tota l’escola) En cas que les famílies no puguin entrar a l’escola, l’escola s’obrirà a les famílies digitalment.
– Acomiadament famílies: 23 de juny
– Pas de P5 a 1er. 18 de juny matí esmorzar
– Graduació de 6è. 18 de juny tarda

 

HORARI ESCOLAR I ACOLLIDES

    • SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL: De 8h a 9h a càrrec de l’empresa Saned
    • ENTRADA de 8.50 a 9:20/ de 15.00 a 15.30 hores: L’hora d’accés al centre està condicionada per les entrades esglaonades.
    • ENTRADES RELAXADES A EDUCACIÓ INFANTIL Suprimides degut al COVID
    • SORTIDES de 12.20 a 12.50/ 16.20 a 16.50: L’hora d’accés al centre està condicionada per les entrades esglaonades.

 

 

ENTRADES I SORTIDES ESGLAONADES CURS 20-21

HORA

HORT

C/EUROPA

PRINCIPAL

RAMPA

8.50- 12.20

15,00-16.20

6A

6B

5A

5B

 

9.00- 12.30

15.10-16.30

4A

1A

2A

P3B

P3A

9.10- 12.40

15.20-16.40

4B

1B

2B

P4A

P5A

9.20- 12.50

15.30-16.50

 

3A

3B

P4B

P5B

PAGAMENTS

Les famílies feu una aportació en concepte de material escolar amb el pagament d’una quota anual. Aquesta aportació s’utilitza per sufragar les despeses de:

-Material fungible (llapis, colors, retoladors,etc…)

-Reprografia (fotocòpies)

-Material d’aula (calculadores, compassos,etc…)

-Jocs de taula

-Manteniment i millora de la dotació tecnològica de l’escola (pissarres digitals,ordinadors, tauletes,etc.)

La quota escolar és de 155 euros per a tots els infants.

Aquests pagaments inclouen material i sortides.

No s’inclou piscina ni colònies. S’ha de fer un ingrés al número de compte:

LA CAIXA

ES41 2100 0473 5602 0005 2047

És imprescindible posar nom alumne/a, curs i concepte (material, piscina, colònies…)

Agrairíem que els pagaments es facin sempre a través del banc.

CONSELL ESCOLAR

És l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars i l’horari lectiu, entre altres.

DATES PREVISTES :

Pendents de concretar

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

EQUIP DIRECTIU: Míriam Garcia, Aina Deulofeu; Sara Chinchilla.

SECTOR MESTRES: Daniela Sanchez, Carol Sabadell, Ana Fernandez, Sonia Gimenez, Sandra Arroyo, Carla Rivas.

REPRESENTANT AJUNTAMENT: no hi ha representant

SECTOR FAMÍLIES: Mónica Espada, Raisa Alves, Cristina Garrido, Macarena Benítez, Laura Sánchez.

REPRESENTANT AFA: Raquel Guadalupo

REPRESENTANT P.A.S:  Isaac Serrano