EQUIP DE MESTRES

Sónia Giménez (coordinadora Comunitat de Petits)

Amparo Benavent(Coordinadora Comunitat de Mitjans)

Laura Enrique (Coordinadora Comunitat de Grans)

Sara Chinchilla (Cap d’estudis)

Carol Sabadell (Secretària)

Miriam Garcia (Directora)

Tutora i3A Monica Galván

Tutora i3B Nöel Pierre

Reforç i3 Jenny Herrera (TEI)

Tutora i4A Yolanda Luna

Tutora i4B Sónia Jiménez

Reforç i4 Dolors Serrano

Tutora i5A Elisabeth Torrell

Tutora i5B Nica Vicedo

Reforç i5 Nadia Martin

Anglès i5 Mireia Canals

Educació Especial Sandra Arroyo i Aina Deulofeu

Música Arnau Prats

Psicomotricitat Aina Deulofeu

Tutora 1A Ana Pérez

Tutora 1B Guim Muñoz

Tutora 2A MArta Garcia

Tutora 2B Sole Macias

Tutora 3A Maribel Gomez

Tutora 3B AMparo Benavent

Educació Especial Carme Benitezç

Suport Racons Sara Chincilla i Esther Fernández

Suport Comunitat Ainhoa Vico

 

Anglès 1r Mireia Canals
Anglès 2n i 3r Ana Fernández

Educació Física Eloisa del Aguila

Música Arnau Prats

Tutora 4A Laura Enrique

Tutora 4B Ester Pariente

Tutora 5A Pili López

Tutora 5B Carla Rivas

Tutora 6A Jordi Ortega

Tutora 6B Daniela Sánchez

Anglès 4t Ana Fernández
Anglès 5è i 6è Carol Peña

Música Lluís Pasamar

Suport Comunitat Ainhoa Vico

Educació Especial Gerard Garcia

Educació Física Ruth Margaride

VETLLADORES: Anabel Gonzalez/CristinaSerrano

TIS: Consol Galan

ADMINISTRATIVA: Ana González

CONSERGE: Isaac Serrano

CALENDARI ESCOLAR 21-22

CELEBRACIONS I FESTES ESCOLARS (concretarem segons la situació: mesures de seguretat i prevenció per COVID)


La nostra proposta és mantenir les celebracions i en cas de no poder ser presencials, compartir-ho digitalment.
– Festa d’hivern: 14-18 de desembre en petit format – Sant Jordi 23 d’abril
– Setmana cultural del 8 al 12 de març, respectant el format dissenyat ja el curs passat. (pensem un tema comú per tota l’escola) En cas que les famílies no puguin entrar a l’escola, l’escola s’obrirà a les famílies digitalment.
– Acomiadament famílies: 23 de juny
– Pas de P5 a 1er. 18 de juny matí esmorzar
– Graduació de 6è. 18 de juny tarda

 

HORARI ESCOLAR I ACOLLIDES

    • SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL: De 8h a 9h a càrrec de l’empresa Saned
    • ENTRADA de 8.50 a 9:20/ de 15.00 a 15.30 hores: L’hora d’accés al centre està condicionada per les entrades esglaonades.
    • ENTRADES RELAXADES A EDUCACIÓ INFANTIL Suprimides degut al COVID
    • SORTIDES de 12.20 a 12.50/ 16.20 a 16.50: L’hora d’accés al centre està condicionada per les entrades esglaonades.

 

 

ENTRADES I SORTIDES ESGLAONADES CURS 20-21

HORA

HORT

C/EUROPA

PRINCIPAL

RAMPA

8.50- 12.20

15,00-16.20

6A

6B

5A

5B

 

9.00- 12.30

15.10-16.30

4A

1A

2A

P3B

P3A

9.10- 12.40

15.20-16.40

4B

1B

2B

P4A

P5A

9.20- 12.50

15.30-16.50

 

3A

3B

P4B

P5B

PAGAMENTS

Les famílies feu una aportació en concepte de material escolar amb el pagament d’una quota anual. Aquesta aportació s’utilitza per sufragar les despeses de:

-Material fungible (llapis, colors, retoladors,etc…)

-Reprografia (fotocòpies)

-Material d’aula (calculadores, compassos,etc…)

-Jocs de taula

-Manteniment i millora de la dotació tecnològica de l’escola (pissarres digitals,ordinadors, tauletes,etc.)

La quota escolar és de 155 euros per a tots els infants.

Aquests pagaments inclouen material i sortides.

No s’inclou piscina ni colònies. S’ha de fer un ingrés al número de compte:

LA CAIXA

ES41 2100 0473 5602 0005 2047

És imprescindible posar nom alumne/a, curs i concepte (material, piscina, colònies…)

Agrairíem que els pagaments es facin sempre a través del banc.

CONSELL ESCOLAR

És l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars i l’horari lectiu, entre altres.

DATES PREVISTES :

Pendents de concretar

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR

EQUIP DIRECTIU: Míriam Garcia, Sara Chinchilla, Carol Sabadell.

SECTOR MESTRES: Ana Fernández, Marta Garcia, Carla Rivas, Sandra Arroyo, Sonia Gimenez

REPRESENTANT AJUNTAMENT: no hi ha representant

SECTOR FAMÍLIES: Raisa Alves, Cristina Garrido, Laura Sánchez.

REPRESENTANT AFA: Macarena Benítez

REPRESENTANT P.A.S:  Consol Galan