La participació de les famílies al cicle infantil està instaurada en el centre  mitjançant els ambients d’aprenentatge a través de les famílies voluntàries.

Les famílies tenen un paper actiu juntament amb la mestra, també a les entrades relaxades de P3 on un membre de la família acompanya a l’infant cada dia de 9 a 9:30h dins les aules, participant en relació a les activitats proposades i amb la resta d’infants.

A 1r les famílies voluntàries s’encarreguen dels acompanyaments a l’activitat de piscina.

Aquestes activitats les gestionen i organitzen l’equip de mestres del cicle.

Un dels objectius d’escola és, de mica en mica, dissenyar activitats i moments en els quals les famílies puguin participar i que aquesta col·laboració famílies-escola ens acabi definint.

EL CONSELL DE FAMÍLIES DELEGADES: El formen els diferents delegats de classe juntament amb l’AFA. Es reuneixen periòdicament juntament amb l’equip directiu, enguany seran les responsables de liderar  el Projecte de Transformació de l’Espai Exterior,

Aquest curs estan participant en el projecte Pati.

Trobades: pendent de concretar dia i hora

 

AFA (Associació de Famílies i Alumnes)

FUNCIONS

És una associació sense afany de lucre reconeguda legalment i que agrupa, voluntàriament, pares i mares del centre educatiu, que té unes normes de funcionament i estatuts propis regulats per la llei.

La seva finalitat principal és facilitar la participació de les mares i pares en les activitats del centre, contribuir a la millora de la qualitat del sistema i al govern dels centres i facilitar la prestació de serveis fora de l’horari lectiu.

L’AFA té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre educatiu, en l’educació dels vostres fills, tot fomentant la comunicació i la participació dels pares i mares.

Membres Ampa curs 18-19:

Raquel Guadalupo, presidenta.

Jaqueline Martinez, secretaria.

Aura Garrido, tresorera.

 

HORARIS

Del 12 al 27 de setembre:

9:00 h a 10:00 h 15:00h a 16:00 h 17:00 h a 18:00 h.

Del 30 de setembre en endavant:

Dilluns i dimecres de 9:15 h a 10:00 h

Dimarts i dijous de 17:00 h a 18:00 h

 

La quota anual d’AFA és 17 euros per família i 7 euros a partir del 2n fill en concepte d’assegurança de responsabilitat civil.

No es pot fer pagament al número de compte de l’escola.

CONTACTE

[email protected]

Twitter: @AfaBotey