CALENDARI PREINSCRIPCIÓ/ MATRICULACIÓ  CURS 20-21

29 de maig 

Llista provisionalCLICA AQUÍ PER VEURE LA LLISTA
2 al 5 de juny Presentació de reclamacions 
9 de juny Llistes barem definitiu CLICA AQUÍ PER VEURE LA LLISTA
9 de juny Número per al desempat 33386
11 de juny Llistes ordenades definitives   CLICA AQUÍ PER VEURE LA LLISTA
7 de juliol Llistes d’assignació i llista d’espera

LLISTA PREINSCRITS

LLISTA ASSIGNATS

LLISTA D’ESPERA

13 al 17 de juliol Matriculació amb cita previa 

PREINSCRIPCIONS CURS 20-21

 La preinscripció escolar per l’educació infantil i primària serà entre el 13 i el 22 de maig.

Es farà de manera telemàtica a partir del 13 al 22 de maig, ambdós inclosos, i de manera presencial al centre només del dia 19 al 22 de maig i sempre amb cita prèvia.

A partir del dia 13 de maig pots demanar cita prèvia trucant a l’escola de 9h a 13h o enviant un correu electrònic.

TELÈFON DE L’ESCOLA: 933872589

CORREU ELECTRÒNIC: [email protected]

CODI DE CENTRE: 08001509 

EN AQUESTS MOMENTS a l’escola NO ES POT FER CAP ALTRA GESTIÓ que no sigui la preinscripció

 

Davant la situació del coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal: preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar  el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. [email protected]

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, es preveu que disposin d’uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. 

Així, la preinscripció presencial a l’Escola Antoni Boteyserà a partir del 19 de maig i fins el 22 de maig, ambdós inclosos. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre a partir del 13 de maig en horari de 9:00 a 13:00. Les famílies que hagin escollit en primera opció l’escola poden trucar per telèfon al 933872589.

Pel que fa a la cita prèvia, aquesta també serà accessible des del web de l’escola  https://www.somantonibotey.cat/ (pendent de concretar l’eina de cita prèvia) i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 h del dia. 

A causa del tancament de centres per la covid-19 no es poden dur a terme visites als centres Per això, a la nostra pàgina web podreu trobar amb tot detall les característiques que ens defineixen com a centre https://www.somantonibotey.cat/lescola/ així mateix us compartim la presentació mostrada a les portes obertes.

Per fer la pre-inscripció de forma presencial cal tenir en compte:

  • ha de fer la gestió una sola persona.
  • només es pot entrar a l’escola amb cita prèvia.
  • cal portar la sol·licitud emplenada des de casa i un bolígraf.
  • cal portar la documentació identificativa necessària per a poder-la escanejar o fotocopiar.
  • no és imprescindible portar les fotografies de l’infant en aquest moment.
  • és recomanable portar mascareta i guants.
  • No poden entrar a l’escola les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Els responsables del centre prendran les mesures organitzatives i de prevenció necessàries per tal de garantir la seguretat de tothom (treballadors i famílies).

Documentació identificativa
El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:
• Original i fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a.
• Original i fotocòpia del DNI/NIE del pare i la mare.
• Original i fotocòpia del llibre de família on surt l’alumne/a i el primer full on estan els pares o partida de naixement.
• Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI) de l’alumne/a.
• Fotocòpia del carnet de vacunacions.
• 3 fotos (per a alumnes de P3 a P5 d’educació infantil).

Altra documentació:

  • Acreditació de ser beneficiari de la renda garantida (antiga PIRMI).
  • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de l’alumne/a, el pare, la mare o germans/es igual o superior al 33 %.
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Si vols veure la oferta de places de la nostra escola CLICA AQUÍ

FELIÇ DIADA DE SANT JORDI 

Cliqueu sobre les il·lustracions i podreu escoltar La llegenda de Sant Jordi, poemes i

contes explicats per les mestres de l’escola

L'Escola
Curs 2019-2020
Sortides i Colònies
Espai de migdia
Famílies i AMPA