QUIN ÉS EL NOSTRE PROPÒSIT? DECÀLEG D’ESCOLA

o   Un infant autònom que aprèn a partir de metodologies actives i és capaç de reflexionar i avaluar el seu propi aprenentatge.

o   Amb pensament crític que observa reflexiona i utilitza el mètode científic i és capaç de construir  una opinió pròpia argumentada.

o   Respectuós amb la diversitat que l’envolta,  que entén la  multiculturalitat i la coeducació com a riquesa.

o   Protagonista del seu aprenentatge i que construeix coneixement a partir de la motivació i els interessos personals i les seves necessitats.

o   Emocionalment competent, conscient i capaç de regular les seves emocions. Se sent reconegut, acceptat i estimat.

o   Capaç de treballar cooperativament i que interacciona amb els seus iguals desenvolupant habilitats socials. (Assertivitat, empatia, presa comú de decisions, escolta activa).

o   Amb estima per la seva escola,  sent responsable dels espais i materials.

o   Creatiu i capaç d’expressar-se mitjançant diferents llenguatges.

o   Coneixedor del medi i sensibilitzat amb la problemàtica medi-ambiental i conseqüent amb les seves accions.

o   Per acabar, un infant que sent que la família i l’escola treballen conjuntament i vetllen pel seu benestar.

LÍNEA PEDAGÒGICA

COMUNITAT DE PETITS

AMBIENTS

RACONS D’APRENENTATGE

CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

ENTRADES RELAXADES

PSICOMOTRICITAT

 

COMUNITAT DE MITJANS

AMBIENTS

RACONS D’APRENENTATGE 

TREBALL D’AULA

ASSEMBLEES

PISCINA 1r

COMUNITAT DE GRANS

RACONS D’APRENENTATGE 4T i 5È

CAIXES D’APRENENTATGE

ESCRIC 6é

TALLER DE PROBLEMES 6è

TREBALL D’AULA 

ASSEMBLEES


PROJECTES D’ESCOLA

EDUCACIÓ EMOCIONAL

ESMORZARS SALUDABLES A L’AULA

ANGLÈS I MÚSICA EN GRUP REDUÏT DE 4t A 6È

BADAESPORT

DANSES BADALONA

APS AMB IES BARRES I ONES, ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL MAREGASSA, GRUP DE L’AMISTAT 

PROGRAMA DEL FOMENT DE LA LECTURA LECXIT MITJANÇANT ALUMNES DE L’INS ENRIC BORRÀS, L’INS BARRES I ONES I ALTRES VOLUNTARIS.

COLÒNIES P5, 2n, 4t I 6è

SORTIDES

INSTAL.LACIONS

A part dels espais de grup de referència, l’escola compta amb els següents equipaments que s’utilitzen de forma regular pels infants.

  • menjador
  • amplis vestíbuls
  • gimnàs
  • pista esportiva descoberta
  • aules de música
  • aula de volum
  • aula d’art
  • aula d’anglès
  • aula d’acollida
  • aula de reflexió i calma

Espais polivalents per treball petit grup