QUIN ÉS EL NOSTRE PROPÒSIT? DECÀLEG D’ESCOLA

o   Un infant autònom que aprèn a partir de metodologies actives i és capaç de reflexionar i avaluar el seu propi aprenentatge.

o   Amb pensament crític que observa reflexiona i utilitza el mètode científic i és capaç de construir  una opinió pròpia argumentada.

o   Respectuós amb la diversitat que l’envolta,  que entén la  multiculturalitat i la coeducació com a riquesa.

o   Protagonista del seu aprenentatge i que construeix coneixement a partir de la motivació i els interessos personals i les seves necessitats.

o   Emocionalment competent, conscient i capaç de regular les seves emocions. Se sent reconegut, acceptat i estimat.

o   Capaç de treballar cooperativament i que interacciona amb els seus iguals desenvolupant habilitats socials. (Assertivitat, empatia, presa comú de decisions, escolta activa).

o   Amb estima per la seva escola,  sent responsable dels espais i materials.

o   Creatiu i capaç d’expressar-se mitjançant diferents llenguatges.

o   Coneixedor del medi i sensibilitzat amb la problemàtica medi-ambiental i conseqüent amb les seves accions.

o   Per acabar, un infant que sent que la família i l’escola treballen conjuntament i vetllen pel seu benestar.

LÍNEA PEDAGÒGICA

PROJECTES D’ESCOLA

EDUCACIÓ EMOCIONAL

ESMORZARS SALUDABLES A L’AULA

TREBALL GLOBALITZAT

DANSES BADALONA

COLÒNIES P5, 2n, 4t I 6è

SORTIDES

EDUCACIÓ INFANTIL

AMBIENTS

RACONS D’APRENENTATGE

CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

ENTRADES RELAXADES

PSICOMOTRICITAT

CICLE INICIAL

AMBIENTS

RACONS D’APRENENTATGE A 1r

TALLER D’ESCRIPTURA I COMPRENSIÓ LECTORA A 2n

TALLER DE PROBLEMES A 2n

ANGLÈS I MÚSICA EN GRUP REDUÏT A 2n

PISCINA 1r

BADAESPORT

APS AMB IES BARRES I ONES

CICLE MITJÀ

PROPOSTES

TALLER D’ESCRIPTURA I COMPRENSIÓ LECTORA

TALLER DE PROBLEMES

TERTÚLIES DIALÒGIQUES

ANGLÈS I MÚSICA EN GRUP REDUÏT

BADAESPORT

APS AMB IES BARRES I ONES  (ED. FÍSICA)

APS AMB ESCOLA EDUCACIÓ ESPECIAL MAREGASSA (EQUIP DE JARDINERIA)

APS AMB EL GRUP DE L’AMISTAT (PROJECTE INTERGENERACIONAL)

PROGRAMA DEL FOMENT DE LA LECTURA LECXIT MITJANÇANT ALUMNES DE L’INS ENRIC BORRÀS, L’INS BARRES I ONES I ALTRES VOLUNTARIS.

CICLE SUPERIOR

CAIXES D’APRENENTATGE

TALLER D’ESCRIPTURA I COMPRENSIÓ LECTORA

TALLER DE PROBLEMES

ANGLÈS I MÚSICA EN GRUP REDUÏT

TERTÚLIES DIALÒGIQUES

BADAESPORT

APS AMB IES BARRES I ONES  (MODERNISME I ROMANS)

APS AMB IES BAETULO (PROJECTE FUTUR)

APS DE MÚSICA AMB EX-ALUMNES (APRENENTATGE ENTRE IGUALS)

COLÒNIES 6È

INSTAL.LACIONS

A part dels espais de grup de referència, l’escola compta amb els següents equipaments que s’utilitzen de forma regular pels infants.

  • menjador
  • amplis vestíbuls
  • gimnàs
  • pista esportiva descoberta
  • aula de música
  • aula de volum
  • aula d’art
  • aula d’anglès
  • aula d’acollida
  • aula de reflexió i calma

Espais polivalents per treball petit grup 

DOCUMENTS DE CENTRE

PROJECTE LINGÜÍSTIC (adjunt)

NOFC (ADJUNT)

PEC (ADJUNT)

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU PER FAMÍLIES (PENDENT)